Zysk operacyjny wyniósł 9,71 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 85,49 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wypracowane przez grupę kapitałową Wasko S.A. w IV kwartale 2018 wyniosły 126 mln zł, o 40,5 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 47,4%. Narastająco wzrost przychodów wyniósł 71,9 mln zł, tj. 29,1%, co w istotny sposób wpłynęło na poprawę wyniku finansowego grupy. W IV kwartale ubiegłego roku uwidoczniły się efekty reorganizacji oraz intensywnych działań handlowych podjętych w poprzednich okresach. Spółki w istotny sposób odpracowały nakłady poniesione w pierwszych kwartałach ubiegłego roku, co zaowocowało wyższymi skonsolidowanymi wynikami na każdym z poziomów rachunku zysków i strat. Przykładem jest wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 28%, jak również wzrost zysku operacyjnego o 24%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych. 

W całym 2018 r. spółka miała 6,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 319,3 mln zł w porównaniu z 247,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 2,12 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)