AmRest nie wykupi udziałów w Tele Pizza PolandWarszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Umowa zakupu udziałów w Tele Pizza Polanduległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia się w przewidzianym terminie warunków zawieszających określonych w SPA (nieuzyskanie w terminie zgody UOKiK na koncentrację), podała spółka.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 42/2018 z dnia 26.07.2018 r. AmRest Holdings SE informuje, że umowa zakupu udziałów zawarta w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy AmRest Sp. z o.o. oraz Tele Pizza, S.A.U. uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia się w przewidzianym terminie warunków zawieszających określonych w SPA (nieuzyskanie w terminie zgody UOKiK na koncentrację)" - czytamy w komunikacie.

W październiku 2018 r. AmRest złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Telepizza Poland. Warunkowa umowa w sprawie tego przejęcia została zawarta w lipcu 2018 r., a szacunkowa cena miała wynieść ok. 8 mln euro.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)