NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- PVH Corp.[NYSE:PVH], jedna z największych firm odzieżowych i właściciel legendarnych marek, w tym marki CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo i IZOD, ogłosiła dzisiaj, że nowo utworzone stanowisko prezesa PVH Corp. powierzone zostało Stefanowi Larssonowi, który obejmie swoje obowiązki w dniu 3 czerwca 2019 r. Do jego zadań należeć będzie zarządzanie spółkami odpowiedzialnymi za poszczególne marki oraz działalnością firmy w regionach. Podlegać mu będą trzej dyrektorzy generalni odpowiedzialni za poszczególne marki i prezesi regionalni, zaś jego przełożonym będzie Emanuel Chirico, prezes i dyrektor generalny PVH. W związku z ogłoszoną zmianą kadrową Emanuel Chirico podpisał pięcioletnią umowę o pracę.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji znajduje się na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005894/en/

Prezes zarządu PVH Henry Nasella powiedział: „Podpisując nową umowę z Mannym i zatrudniając Stefana na nowo utworzonym stanowisku prezesa, wierzymy, że PVH znajduje się na korzystnej pozycji pod względem przywództwa i zmian na stanowiskach zarządczych, co umożliwi nam dalszą realizację planów strategicznych w perspektywie długofalowej”.

Stefan Larsson był uprzednio zatrudniony na stanowisku dyrektora generalnego w Ralph Lauren Corp., gdzie wyznaczał nowe cele w zakresie elementów, które sprawiają, że firma jest kultowa, a także doprowadził do poprawy wyników i wytyczył ścieżkę dalszego rozwoju. Wcześniej Stefan Larsson był zatrudniony na stanowisku prezesa Old Navy, spółki stanowiącej część Gap Inc., gdzie przyczynił się do osiągnięcia wzrostu zysków w kolejnych 12 kwartałach, dokładając 1mld USD do zysków ze sprzedaży. Przez ponad 15 lat Larsson był członkiem zespołu wspierającego rozwój Hannes & Mauritz (H&M), szwedzkiej spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu detalicznego, wnosząc swój wkład w poprawę wyników sprzedaży z 3 mld USD na 17 mld $ oraz w rozszerzenie działalności firmy z 12 na 44 kraje.

„Umiejętności i osiągnięcia Stefana sprawiają, że będzie on cennym członkiem zespołu zarządzającego PVH – powiedział Emanuel Chirico, prezes i dyrektor generalny. - Jest on szczególnie ceniony za postawę ukierunkowaną na osiągnięcie celów strategicznych, umiejętności przywódcze i doświadczenie na rynku światowym w zakresie przeprowadzenia zmian i budowania marki w dynamicznym i zmiennym środowisku konsumenckim. Jestem przekonany, że jako nasz prezes Stefan Larsson posiada jedyne w swoim rodzaju kwalifikacje, które pomogą nam napędzić wzrost na rynku światowym poprzez poprowadzenie naszych marek i oddziałów regionalnych do realizacji priorytetowych celów strategicznych oraz wzrostu przychodów i zysków spółki, a co za tym idzie zysków dla naszych akcjonariuszy”.

„PVH to wyjątkowa firma, która jest właścicielem najbardziej kultowych marek lifestyle’owych. Podziwiałem przez długi czas osiągnięcia Manny’ego i całego zespołu zarządzającego PVH, który ma na swoim koncie szereg pomyślnie przeprowadzonych transakcji przejęcia i przekształcenia spółek. Może poszczycić się również zbudowaniem wyjątkowych marek, ponownym wykorzystaniem pomysłów i innowacyjnością, silną platformą operacyjną i pozytywnymi relacjami z klientami. Z niecierpliwością czekam na możliwość wniesienia własnego wkładu w rozwój PVH oraz na podjęcie współpracy z całym zespołem zarządzającym, ukierunkowanej na dalszy rozwój działalności” – powiedział z kolei Stefan Larsson.

PVH Corp.

PVH jest jedną z najbardziej podziwianych firm odzieżowych i lifestyle’owych na świecie. Wspieramy marki, które napędzają modę – na dobre. Nasze marki to CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olgai Geoffrey Beene, jak również True & Co., marka odzieży intymnej, przeznaczona do sprzedaży online. Wprowadziliśmy na rynek różnorodne produkty pod tymi markami, i jak również pod markami własnymi i licencjonowanymi o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Spółka posiada ponad 38 000 podmiotów stowarzyszonych w ponad 40 krajach, a jej roczne przychody przekraczają 9,7 mld USD. To jest naszą siłą. To jest siłą PVH.

* Speedo International Limited udzieliła wieczystej licencji na markę Speedo na obszar Ameryki Północnej i Karaibów.

Oświadczenie zgodne z wymogami programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, w tym wypowiedzi związane z przyszłymi planami Spółki, strategiami, celami, oczekiwaniami i zamierzeniami, zostały zamieszczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Inwestorzy zostają uprzedzeni, że tego rodzaju wypowiedzi prognozujące są nieodłącznie związane z czynnikami ryzyka i niepewności, przy czym w przypadku wielu z nich nie ma możliwości zapewnienia rzetelnej prognozy, a niektóre mogą wystąpić niespodziewanie. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują takie sytuacje, jak: (i) zmiany planów, strategii, celów, oczekiwań i zamierzeń Spółki, wprowadzane według jej uznania; (ii) Spółka może być uznana za podmiot bez zdolności kredytowej, wykorzystujący znaczną część przepływów pieniężnych do obsługi zadłużenia, co może skutkować brakiem odpowiednich funduszy na działalność operacyjną na oczekiwanym poziomie lub na poziomie, który osiągnięto w przeszłości; (iii) zmiana poziomu sprzedaży odzieży obuwia i produktów powiązanych Spółki, w tym zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, poziomu sprzedaży hurtowej i detalicznej licencjobiorców Spółki, jak również poziomu zniżek i cen promocyjnych oczekiwanych od Spółki, jej licencjobiorców i innych kontrahentów, może być spowodowana warunkami pogodowymi, zmianami gospodarczymi, cenami paliwa, zmniejszeniem liczby podróży, trendami w modzie, konsolidacją spółek, zmianą pozycjonowania i upadłościami w sektorze sprzedaży detalicznej, zmianą pozycjonowania marki przez licencjodawców Spółki, jak również innymi czynnikami; (iv) zdolność Spółki w zakresie zarządzania wzrostem i aktywami, w tym możliwość czerpania korzyści z nabyć, np. w ramach aktualnie przeprowadzanych transakcji kupna wymienionych w informacji prasowej; (v) ograniczenia ilościowe, narzucenie kontroli zabezpieczającej oraz narzucenie opłat celnych i taryf na towary z krajów, w których Spółka lub jej licencjobiorcy produkują towary oznaczone ich znakiem towarowym, co może ograniczyć możliwość wytwarzania towarów w krajach, gdzie jest to opłacalne lub w krajach zapewniających niezbędną siłę roboczą i zaplecze techniczne; (vi) dostępność i koszty surowców; (vii) możliwość terminowego dostosowania się przez Spółkę do zmian w regulacjach handlowych i migracji i rozwoju producentów (co może wpłynąć na lokalizację zakładu produkcyjnego Spółki); (viii) zmiana w zakresie możliwości produkcyjnych i transportowych, wzrost kosztów wynagrodzeń i transportu, niepokoje społeczne, działania wojenne i akty terrorystyczne, zagrożenie wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń, brak stabilności politycznej lub stabilności na rynku pracy w którymkolwiek z krajów, gdzie Spółka lub jej kontrahenci prowadzą lub planują prowadzić sprzedaż lub produkcję; (ix) epidemia i zagrożenie zdrowotne, które mogłyby skutkować zamknięciem zakładów produkcyjnych, zmniejszeniem siły roboczej, ograniczoną dostępnością surowców, dokładnymi kontrolami i embargo nałożonym na produkty wytwarzane w obszarach objętych epidemią, jak również mniejszą aktywnością konsumentów ze względu na chorobę lub powstrzymanie się od zakupów, spowodowane chęcią uniknięcia narażenia na zakażenie; (x) nabycia i przejęcia oraz kwestie związane z nabyciem lub przejęciem i proponowanymi transakcjami, w tym możliwość zintegrowania nabytego podmiotu lub spółki, w obrębie struktury Spółki, bez poważnych negatywnych konsekwencji po stronie nabytego podmiotu, aktualne działania nabytego podmiotu i Spółki, relacje z klientami lub wyniki finansowe oraz możliwość prowadzenia skutecznej i rentownej działalności po sprzedaży spółki zależnej, firmy lub ich aktywów, bądź rozporządzenia nimi w inny sposób; (xi) niepowodzenie licencjobiorców Spółki w zakresie skutecznego wprowadzenia na rynek produktów objętych licencją lub zachowania wartości marek Spółki; (xii) znaczne wahania kursu dolara amerykańskiego w porównaniu z walutami krajów, w których Spółka prowadzi znaczną część swojej działalności; (xiii) wydatki Spółki w ramach planu emerytalnego rejestrowane w ciągu roku zostaną wyliczone z zastosowaniem wyceny aktuarialnej, która obejmuje założenia i szacunkowe dane dotyczące rynku finansowego, warunków gospodarczych i demograficznych, przy czym różnice pomiędzy szacunkowymi i rzeczywistymi wynikami skutkują zyskiem lub stratą, które mogą być znaczne i które są zapisywane bezzwłocznie po stronie wynagrodzeń, co ma miejsce zazwyczaj w czwartym kwartale; (xiv) wpływ nowego i nowelizowanego ustawodawstwa podatkowego, a w szczególności Ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r., która mogłaby wywrzeć nieproporcjonalny wpływ na Spółkę, w porównaniu z podmiotami o równorzędnej pozycji, ze względu na specyficzną strukturę podatkową Spółki i generowanie dużej części przychodów i zysków poza USA, oraz ustawodawstwo holenderskie, w tym tzw. „Holenderski Plan Podatkowy z 2019 r.”; (xv) inne czynniki ryzyka i niepewności wskazywane w dokumentach składanych do Komisji Papierów wartościowych i giełd („SEC”).

Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji wypowiedzi prognozujących, zarówno w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub z innego powodu.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005894/en/

Źródło: PVH Corp.

KONTAKT:

PVH Corp.

Dana Perlman

Skarbnik, Starszy Wiceprezes, Rozwój Przedsiębiorstwa i Relacje z Inwestorami

tel. (212) 381-3502

e-mail: communications@pvh.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.