"NewConnect wybraliśmy, by było łatwiej i szybciej i teraz nie ma też potrzeby dużej rundy finansowania - to będzie kilkanaście milionów złotych - więc nie planujemy oferty publicznej. Mam nadzieję natomiast, że do końca pierwszego kwartału ten debiut uda się przeprowadzić" - powiedział Choudhary dziennikarzom.

"Mamy rozpoczęte projekty badawcze, które chcemy doprowadzić do fazy umożliwiającej komercjalizację - to nasz Krioaplikator, czy Minimax. Chcemy też dokończyć prace nad Pacepressem. Otrzymaliśmy kilka dotacji na zabezpieczenie naszych nowych projektów. Do tego dochodzi jeszcze nasze centrum badawczo-rozwojowe, dla którego potrzebujemy środków na wkład własny" - dodał prezes, wyjaśniając, na co spółka przeznaczy środki od inwestorów.

Poinformował, że prywatna emisja akcji na NC miała szansę na realizację jeszcze w ubiegłym roku, ale tak nie stało się przez opieszałość sądu rejestrowego.

Choudhary podkreślił, że po debiucie na NC, Medinice od razu podejmie kroki, aby pod koniec 2018 lub na początku 2019 roku przejść na rynek główny. W planach jest emisji nowych akcji na co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.

"To będzie publiczna emisja akcji. To może być oferta na kilkadziesiąt milionów złotych, a jej wartość będzie zależała od naszych potrzeb kapitałowych. Będzie też zależała od tego, jak bardzo rozwiniemy badania, i czy już będziemy gotowi na rynek amerykański z wnioskami do oceny przez FDA. Wtedy te potrzeby kapitałowe byłyby wiele wyższe" - podkreślił prezes.

Dodał, że środki na doprowadzenie kolejnych projektów do fazy komercjalizacji Medinice również zamierza pozyskiwać z giełdy.

Choudhary powiedział, że pierwsze przychody spółka powinna zanotować w 2018 roku ze sprzedaży prawa do produktu Pacepress. Kolejne zauważalne przychody pojawią się w 2020 r., kiedy spółka będzie mogła przedstawić wyniki badań Krioaplikatora u zwierząt i u ludzi.

"Szansa na komercjalizację Krioaplikatora może pojawić się wcześniej, kiedy domkniemy proces badawczy Krioaplikatora, ale jeżeli uda nam się przeprowadzić badania u ludzi, to wolelibyśmy wydłużyć ten czas i sprzedaż te produkty na jak najbardziej dojrzałym etapie " - powiedział prezes.

Portfolio produktów Medinice obejmuje innowacyjne rozwiązania w kardiochirurgii i kardiologii. Spółka opracowuje i nabywa nowe produkty do diagnostyki, leczenia i powrotu do zdrowia. Obecnie Medinice koncentruje się na trzech produktach: Pacepass, Krioaplikatorze oraz Minimaksie.

Choudhary podtrzymał cel komercjalizacji Pacepress - innowacyjnego opatrunku uciskowego stosowanego przez pacjentów po implantacji urządzeń medycznych w celu zapobiegania komplikacjom krwotocznym - jeszcze w tym roku. Obecnie spółka jest w trakcie uzyskania certyfikacji CE dla tego produktu.

Z kolei Krioaplikator (wynalazek własny), który służy do zamrażania dysfunkcyjnych obszarów serca w temperaturze od minus 100 do minus 160 stopni) oraz Minimax - elektroda wykorzystywana do diagnostyki i ablacji, która wykorzystuje system mapowania 3D oraz Krioaplikator, który ma zastosowanie w kardiochirurgicznym leczeniu arytmii, będą komercjalizowane w kolejnych latach.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów.

Głównym akcjonariuszem Medinice jest prezes Sanjeev Choudhary, posiadający 46,1% akcji, pakiet 15,4% posiada Piotr Suwalski, 12,4% Sebastian Stec, zaś 26,1% należy do pozostałych akcjonariuszy.

(ISBnews)