Enea spełniła ostatni z warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu 100 proc. akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.

"Oznacza to, że wszystkie warunki zawieszające przewidziane w umowie zostały spełnione, tj.:
- została uzyskana zgoda Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji,
- została uzyskana zgoda prezesa UOKiK na koncentrację,
- zrzeczenie się prawa pierwokupu przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz
- została przeprowadzona konwersja długu Engie Energia Polska S.A. wobec podmiotów z grupy Engie na kapitał w Engie Energia Polska S.A" - czytamy w komunikacie.Wcześniej pod koniec grudnia ub. r. Enea poinformowała, że podpisała z Engie International Holdings B.V. warunkową umowę zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.

Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska (wyliczona z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce) została uzgodniona na 1 073 140 672 zł. Ostateczna cena zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 roku.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Elementem tego aktywa jest nowoczesny blok biomasowy - jeden z największych tego typu bloków na świecie (ponad 200 MW) produkujący zieloną energię. W ostatnich latach Elektrownia Połaniec zrealizowała wart łącznie ponad 1 mld złotych intensywny program modernizacyjny, przedłużający jej funkcjonowanie o 20 lat, zwiększający sprawność produkcji energii oraz dostosowujący urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED.

Reklama

Pod koniec września Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska. Na początku grudnia uzyskała wyłączność negocjacyjną do końca roku.

Engie Energia Polska to piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma odpowiada za 5% produkcji energii w kraju.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Prezes Enei: Jesteśmy o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec

Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

"Jesteśmy o krok od finalizacji transakcji i przejęcia Elektrowni Połaniec. Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołów z Enei i Engie mogliśmy w krótkim czasie przygotować się do spełnienia czterech warunków zawieszających umowy. Kluczową wartością dodaną włączenia Połańca do Grupy Enea będą synergie, jakie możemy zrealizować dzięki współpracy segmentu wytwarzania Enei oraz segmentu wydobycia. Po stronie Enei cały czas trwają przygotowania do tego, aby dzień przejęcia Elektrowni Połaniec przez naszą Grupę nie różnił się w sposób znaczący od normalnego dnia pracy w Połańcu" - powiedział Kowalik, cytowany w komunikacie.

"Przed nami bardzo intensywny okres prowadzący do finalnego zakończenia transakcji, czyli nabycia 100% akcji Engie Energia Polska. Liczę, że proces ten, tak jak do tej pory, będzie przebiegał sprawnie i według zaplanowanego scenariusza, dzięki czemu już wkrótce będziemy mogli ogłosić, że staliśmy się właścicielem jednej z najbardziej efektywnych elektrowni systemowych w Polsce" - dodał wiceprezes Enei ds. finansowych Mikołaj Franzkowiak.

We wtorek Enea otrzymała informację o zrzeczeniu się przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu gruntów rolnych, będących przedmiotem transakcji. Był to ostatni z czterech warunków zawieszających podpisanej 23 grudnia ubiegłego roku umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska.

Inwestycja w Elektrownię Połaniec wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju, wzmocni pozycję Grupy na rynku. Inwestycja wpłynie również pozytywnie na wzrost przychodów i poziom EBITDA Grupy Enea, podkreślono także.

Enea podała, że Elektrownia Połaniec jest dla niej cennym aktywem pozyskanym w optymalnej cenie. Grupa Enea przejmuje spółkę zmodernizowaną i bez zadłużenia. Inwestycja przyczyni się do stworzenia opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wytwarzania energii. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych dla Grupy synergii. Będzie on także wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów Enei oraz przyniesie pozytywne skutki dla społeczności regionu" - czytamy dalej.