"Trwają prace nad wydzieleniem aktywów zajmujących się produkcją węgla kamiennego do odrębnego podmiotu. W tej chwili zastanawiamy się nad jednym podmiotem, ale nie wykluczam, że mogą być też inne scenariusze" - powiedział Soboń podczas konferencji dotyczącej strategii LW Bogdanka.

Wskazał, że są prowadzone rozmowy ze stroną społeczną w spółkach energetycznych.

"Chcemy w styczniu przyjść do strony społecznej już z pierwszymi propozycjami, aby w lutym pokazać propozycję tej strategii i w marcu tę strategię przyjąć na Radzie Ministrów. Nie planuję w żadnym wariancie, aby Lubelski Węgiel Bogdanka stał się częścią tego podmiotu" - dodał.

Pod koniec września br. przedstawiciele rządu i związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące tempa transformacji górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z przyjętymi zapisami, likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)