"W rekordowym programie modernizacji polskiej kolei dziś podpisanie umowy na modernizację dworca w Rzeszowie. W ramach tego programu rząd inwestuje ok. 100 mld zł w polską kolej. Jednym z elementów tego programu jest modernizacja dworców w całej Polsce. 200 z nich zostanie wyremontowanych lub powstanie od początku. Dworzec w Rzeszowie to koszt 22,7 mln zł" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podczas konferencji prasowej.

Modernizacja dworca Rzeszów Główny to kolejne przedsięwzięcie PKP SA realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Będzie to już trzeci obiekt w województwie podkarpackim, po dworcach Radymno i Czarna Tarnowska, na którym prowadzone będą prace budowlane.

"Gratuluję wykonawcy, Budimeksowi. To sprawdzona firma w inwestycjach infrastrukturalnych i jestem przekonany, że w połowie 2023 r. pasażerowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego dworca" - dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Budynek dworca kolejowego zostanie poddany kompleksowej modernizacji. Przebudowa pomieszczeń wewnątrz obiektu wpłynie na poprawę komfortu obsługi podróżnych, w tym również osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zlikwidowane zostaną dotychczasowe bariery architektoniczne. Pojawią się także nowe udogodnienia - m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe dworca, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy obniżone okienka kasowe. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą również toalety.

"Obecnie program dworcowy jest na takim etapie, że 30 obiektów zakończyliśmy, oddaliśmy do użytkowania. W realizacji jest ok. 50 dworców" - powiedział członek zarządu PKP Ireneusz Maślany.

Oznacza to, że na etapie procesu budowlanego znajduje się obecnie 44% dworców objętych programem.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dworzec w Rzeszowie z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. W ramach prac renowacji poddana zostanie elewacja budynku, a stolarki okienna i drzwiowa wymienione zostaną na nowe. Inwestycja PKP SA zakłada również budowę placu na poziomie -1. Będzie on pełnił funkcję łącznika między dworcem, parkingiem podziemnym i peronami. Bezpośrednią komunikację z parkingiem i placem zapewnią też pomieszczenia na poziomie -1, które zostaną gruntownie przebudowane.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa zapewni montaż nowoczesnych systemów: monitoringu, kontroli napadu czy BMS (inteligentnego zarządzania budynkiem). Na dworcu pojawią się także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Koszt modernizacji dworca wyniesie 22,7 mln zł brutto. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I połowę 2023 r.

(ISBnews)