Chodzi o przekroczenie:

1. wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA (w umowach z dwoma bankami),

2. wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy (w umowie z jednym bankiem),

3. wskaźnika marża EBITDA (w umowie z innym bankiem), wyjaśniła spółka.

Spółka wskazała w komunikacie, iż na dzień zawarcia powyższego porozumienia wszystkie banki finansujące działalność grupy kapitałowej wyrażają akceptację dla wyższych poziomów wysokości wskaźników lub czasowego zawieszenia ich testowania za III kwartał 2020 roku.

W listopadzie ub.r Boryszew zawarł porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność spółki. Wcześniej Boryszew liczył, że porozumienia z wszystkimi bankami w kwestii kowenantów uda się podpisać do końca września 2020 r.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)