Akcjonariusze ING BSK zdecydują 21 IV o upoważnieniu do podnoszenia kapitału



Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu 21 kwietnia br. o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 26 mln zł do 21 kwietnia 2020 r., podano w projektach uchwał. Ponadto podejmą także decyzję o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1 208,66 mln zł, na kapitał rezerwowy i fundusz ryzyka ogólnego.

"1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26 000 000 złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1" - czytamy w projekcie zmian statutu banku.

Obecnie kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 92 600 000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B.

Na kapitał rezerwowy ma być przeznaczone 1 153,66 mln zł z zysku za 2016 r., a na fundusz ryzyka ogólnego - 55 mln zł, podano także w projektach uchwał.

Na początku marca ING Bank Śląski podał, że po otrzymaniu pisma z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego indywidualnego zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 roku, zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2016 r.

ING Bank Śląski odnotował 1 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 127 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1 208 mln zł wobec 1 140 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)