Akcja kredytowa mBanku spadła o 0,1% kw: kw w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,2%Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank spadła o 0,1% kw/kw i wyniosła 81,7 mld zł na koniec I kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,2% w I kw. z 5,4% w poprzednim kwartale.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,4% w porównaniu do 2,3% w IV kwartale 2016 roku, podał bank.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2017 roku wyniosła 81 697,9 mln zł i była niższa o 65,3 mln zł, tj. 0,1%, w stosunku do końca 2016 roku (po wyłączeniu transakcji reverse repo / buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek zwiększyła się o 2%)" - czytamy w raporcie.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 34 840,5 mln zł, czyli o 666,3 mln zł, tj. 1,9%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo / buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 3,6%).

"Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zmniejszył się w relacji do końca IV kwartału 2016 roku o 611,9 mln zł, tj. 1,2%, do poziomu 48 338 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie spadły o 3,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, pomimo wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, co było spowodowane umocnieniem złotego" - czytamy dalej.

W I kwartale 2017 roku Grupa mBanku sprzedała 798,1 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 801,2 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,1%.

"Na dzień 31 marca 2017 roku należności, które utraciły wartość (NPL), spadły w stosunku do końca grudnia 2016 roku ze względu na spłaty kredytów z utratą wartości. Wartość wskaźnika NPL była niższa w ujęciu kwartalnym i wyniosła 5,2%" - napisano także w raporcie. Kwartał wcześniej wskaźnik ten wynosił 5,4%, a rok wcześniej - 5,8%.

mBank podał też, że wartość depozytów klientów w I kwartale spadła o 2,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 88 744 mln zł, przy czym zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w omawianym okresie o 0,6%, a zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zmniejszyły się o 10,3% wobec stanu na koniec 2016 roku.

"Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zmalały o 3 832,8 mln zł, tj. 10,3%, wobec stanu na koniec 2016 roku i wyniosły 33 550,7 mln zł po I kwartale 2017 roku. Zaobserwowano odpływ środków zarówno z rachunków bieżących, jak i depozytów terminowych. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych nieznacznie wzrosły w omawianym okresie o 334,2 mln zł, tj. 0,6%, do poziomu 53 829,2 mln zł, co wynikało ze wzrostu wolumenu środków na rachunkach bieżących" - napisano także w dokumencie.

"W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów b Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 92,1%" - podano także.

W I kwartale 2017 roku odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 82,9 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one wyższe o 43,2 mln zł, tj. 09,0% w związku z dodatnim saldem rezerw korporacyjnych w IV kwartale 2016 roku.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)