Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 535,87 mln zł, tj. 5,4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

"Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 535 866 483,60 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2014 oraz 2015. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 5,40 zł" - podał bank.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 31 maja 2017 r., dniem wypłaty dywidendy - dzień 14 czerwca 2017 r., podano także.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)