KSF pozytywnie zaopiniował wniosek KNF dot. zniesienia bufora dla GNBWarszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zniesienia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Getin Noble Bank (GNB), podał bank.

"[...] Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez Komisję po zajęciu stanowiska przez KSF, podano także.

Pod koniec 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)