KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu syst.Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym na PKO Bank Polski (PKO BP), Bank Pekao i mBank, podała Komisja.

"- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - bufor w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
- Bank Polska Kasa Opieki SA - bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013),
- mBank SA - bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, KNF jednogłośnie uchyliła decyzje z 4 października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank oraz Bank Millennium jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na Getin Noble Bank oraz Bank Millennium bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym, podano również.

Komisja jednogłośnie zidentyfikowała Alior Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

(ISBnews)