Alior Bank zakłada dalszą redukcję zaangażowania w sektor OZE, stabilne odpisyWarszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank spodziewa się dalszego spadku zaangażowania w kredytowanie sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Bank chce utrzymać poziom odpisów na ten portfel kredytów na obecnym poziomie w I połowie tego roku, ale widzi w przyszłości potencjał do spadku odpisów ze względu na poprawę sytuacji finansowej branży OZE, poinformowali przedstawiciele banku.

"Perspektywa tej branży jest dobra, ale uwzględniając historycznie wysoką zmienność przychodów w tej branży oraz długoterminowy charakter tej ekspozycji, zdecydowaliśmy się na dotworzenie rezerw w 2018 r. Tak więc mimo spadku ekspozycji kończymy 2018 rok z odpisem w wysokości ok. 175 mln zł, co oznacza, że łącznie cały ten portfel jest wyrezerwowany w blisko 18%" - powiedział wiceprezes ds. ryzyka Marek Szcześniak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że odpis był budowany głównie w 2017 roku ze względu na trudną sytuację w branży, zaś wzrost odpisów w ubiegłym roku wyniósł ok. 35 mln zł.

"Jesteśmy ostrożni, w zasadzie nie planujemy rozwiązywać rezerw pomimo poprawy, właśnie dlatego, że to są bardzo długoterminowe ekspozycje. Nasz osąd na dziś jest taki, że potencjał byłby raczej do niewielkiego rozwiązania tych rezerw właśnie w związku ze zmniejszającą się ekspozycją i poprawą jakości tego portfela. Raczej nie spodziewamy się wzrostu [odpisów], a raczej spadku, ale nie sądzę, by to się zdarzyło w pierwszym półroczu" - powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas konferencji.

Szcześniak wyjaśnił, że wzrost cen zielonych certyfikatów i obniżenie stawek podatku od nieruchomości w ub. roku skutkowało terminową spłatą zobowiązań, w efekcie czego wartość ekspozycji na OZE spadła o ponad 70 mln zł, tj. o 7% r/r. i w sumie na koniec roku wartość tego segmentu OZE w łącznej wartości portfela zbliżyła się do 1,5%.

Zaangażowanie bilansowe Alior Banku w OZE wyniosło 975,8 mln zł na koniec 2018 r. wobec 1 049,4 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 17,8% na koniec ub. roku wobec 14,4% rok wcześniej.

"Choć perspektywy branży są dobre, nie można zakładać, że trend rosnący, jeśli chodzi o ceny zielonych certyfikatów będzie się zawsze utrzymywał, ale wydaje się, że prawdopodobieństwo spadku tych cen do takiego poziomu, jakie były notowane rok temu, czy w roku 2017 r. jest bardzo niskie i zakładamy, że nadal będzie następowała redukcja zadłużenia w tym segmencie. Nie mamy apetytu, by zwiększać naszą ekspozycję. Przy obecnej sytuacji planujemy utrzymać stabilny poziom obrezerwowania" - powiedział Szcześniak.

"Naturalnie poziom odpisów będzie reagował na to, co dzieje się z bieżącą sytuacją finansową w tej branży, w tym zmianami regulacyjnymi" - powiedział także.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)