Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałachWarszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Idea Bank będzie "istotnie" poprawiać wyniki finansowe w kolejnych kwartałach i chce szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej, zapowiedział prezes Jerzy Pruski.

"Wyniki kolejnych kwartałów będą istotnie inne niż dotychczasowe. Nie możemy mówić od kiedy, ale gdybym dziś mógł opowiedzieć o wynikach już II kw. br., to byłbym zadowolony. Na pewno będziemy więc spotykać się w lepszych nastrojach" - powiedział Pruski na konferencji prasowej.

Przypomniał, że Idea Bank jest na etapie procesu inwestorskiego, ale jako zarząd nie bierze w nim bezpośredniego udziału. Oczekuje, że zakończy się on do końca czerwca, ale nie może komentować ewentualnej struktury po transakcji.

"Niemniej zarząd dokonał bardzo głębokiej restrukturyzacji spółki, a teraz wszystkie wysiłki kierujemy na transformację ustrojową, która doprowadzi do naprawy sytuacji finansowej banku. Chcemy szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej" - wskazał Pruski.

Idea Bank skupi się na dwóch najbardziej rentownych segmentach biznesu, czyli leasingu oraz kredytach, choć już w nieco mniejszej skali. Pozostanie również aktywny na rynku depozytów, ale w mocno ograniczonym zakresie, głównie w kanale internetowym.

"Dalsza restrukturyzacja jest kolejnym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć bank. Będziemy nadal szli dotychczasową ścieżką zmian, zmierzającą do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności banku" - powiedział prezes.

Pruski podkreślił, że plan ten jest oparty na odbudowie rentowności banku i to właśnie ona, a nie kapitały będą decydować o dalszej działalności inwestycyjnej Idea Bank. Będzie on realizowany do momentu pozyskania inwestora, a prezes ma nadzieję, że także później, już za jego aprobatą.

"Ograniczając się tylko do scenariusza alternatywnego, a więc braku wyboru inwestora w obecnie trwającym procesie, mogę powiedzieć, że w przyszłości będziemy zainteresowani każdym partnerem, który będzie zainteresowany współpracą z Idea Bank. I ten ewentualny proces musi się rozpocząć szybko" - ocenił Pruski.

Idea Bank na razie nie bierze pod uwagę emisji akcji, choć konceptualnie się nad tym zastanawia. Jednak, jak przyznali członkowie zarządu, na razie musi pokazać dobre wyniki, by zachęcić inwestorów.

"Kwota 500 mln zł, która by była nam potrzebna nie jest wygórowana i możliwa do pozyskania z rynku dla zdrowej instytucji" - uważa członek zarządu Piotr Miałkowski.

Podsumowując, prezes zaznaczył, że Idea Bank wykonał wszystkie możliwe wysiłki, aby zaangażować się w bardzo interesujące działania rynkowe. Jak wskazał, był wiarygodny i transparentny, a efektem była poprawna identyfikacja problemów. Teraz oczekuje, że zostanie to docenione przez organy nadzorcze.

"Mimo trudnego startu warto więc sprawdzić, właśnie przy braku inwestora, na procesy wewnętrzne sanacyjne i dać szansę na ich realizację. Uważam, że działania sektora prywatnego powinny mieć absolutny priorytet nad nadzorem. I liczę, że także nadzór tak to ocenia" - podsumował Pruski.

Idea Bank poinformował dziś, że niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię postępowania opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów. W scenariuszu zakładającym brak połączenia z GNB, przewidywana skala dokapitalizowania Idea Banku to ok. 500 mln zł.

Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki zanotowane przez bank w pierwszym kwartale 2019 r. w zasadniczym stopniu odzwierciedlają skutki opanowania presji płynnościowej, jaka miała miejsce pod koniec 2018 r. Jednocześnie przejściowe zmniejszenie skali przychodów odsetkowych związane jest z wycofywaniem się banku z części wcześniej prowadzonych nieefektywnych działań biznesowych. W przekonaniu banku, czynniki te mają charakter przejściowy, których negatywny wpływ na wyniki zostanie z czasem wyeliminowany. Stąd wysiłki banku m.in. koncentrują się na znacznym ograniczeniu kosztów finansowania po ich naturalnym wzroście w pierwszym kwartale 2019 r." - skomentował bank w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)