Według ministra finansów Tadeusza Kościńskiego 2019 r. był kolejnym rokiem bardzo dobrej współpracy z EBI.

„Potwierdzają to liczby. 5,4 mld euro to wartość pożyczek EBI udzielonych polskim przedsiębiorstwom i samorządom oraz Skarbowi Państwa. Plasuje nas to na piątym miejscu wśród krajów unijnych. Pieniądze te przeznaczono m.in. na projekty kolejowe, z zakresu OZE, wsparcie finansowe dla MŚP czy przedsięwzięcia naukowe i związane z modernizacją szpitali" - informuje minister cytowany w komunikacie MF.

Zgodnie z danymi, na całkowitą kwotę wsparcia dla Polski składa się 4,3 mld euro kredytów z EBI i 1,1 mld euro środków przekazanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach portfela gwarancji i inwestycji kapitałowych. Oznacza to wzrost o 13 proc. w stosunku do poprzedniego roku, co potwierdza tendencję ostatnich pięciu lat.

Kościński zauważył, że w ubiegłym roku wzrosła też rola Polski jako udziałowca Banku. "Wzmacniamy nasz wpływ na zarządzanie bankiem. Liczę, że bank będzie kontynuował swoje wsparcie, w tym zaangażowanie w walce z wyzwaniem, jakim jest dziś COVID-19” - dodał szef MF.

Jak podano, pod względem wielkości finansowania z Grupy EBI Polskę wyprzedzały Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy. W przypadku naszego kraju finansowanie z EBI odpowiadało nieco powyżej 1 proc. PKB, co pod względem wielkości zaangażowania czyni Polskę drugim po Grecji beneficjentem wśród krajów o populacji powyżej 10 mln mieszkańców.

Jak mówi cytowana w komunikacie wiceprezes EBI Teresa Czerwińska pozytywne wyniki za zeszły rok traktowane są jako motywacja do dalszego wspierania polskiej gospodarki, która stoi przed trudnym zadaniem walki z kryzysem koronawirusa.

„Będziemy nieustannie podejmować wysiłki wspólnie z naszymi partnerami - zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym - na rzecz kontynuacji finansowania projektów, które pozwolą polskiej gospodarce nabrać większej odporności i generować lepsze wyniki w dłuższej perspektywie" - zadeklarowała Czerwińska.

Podkreśliła, że EBI jest gotowy dalej wspierać MŚP, które są najbardziej narażonymi podmiotami w czasach społecznej i gospodarczej blokady (kwarantanny). "Ogłoszony w ubiegłym tygodniu pakiet w kwocie 40 miliardów Euro dla MŚP jest pierwszym etapem naszego zaangażowania" - dodała.

W komunikacie zauważono, że w pierwszych miesiącach 2020 r. EBI podpisał umowy nowych pożyczek na projekty realizowane w Polsce. Dotyczą na przykład nowych operacji w zakresie produkcji energii odnawialnej, obejmując m.in. pożyczkę w wysokości 60 mln euro dla farmy wiatrowej Pomerania Wind Farm (spółka zależna litewskiej grupy Ignitis), oraz transportu i elektro mobilności.

"Dziś poinformowano o pożyczce w wysokości 480 mln euro dla LG Chem na budowę innowacyjnych baterii do pojazdów elektrycznych we Wrocławiu" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z danymi EBI za zeszły rok projekty odpowiadające na potrzeby w zakresie infrastruktury przyciągnęły 1,68 mld euro, a projekty bezpośrednio związane z działaniem na rzecz klimatu i środowiska otrzymały 1,05 mld euro finansowania.

"Koleje przyciągnęły w 2019 r. największą część pożyczek EBI na projekty transportowe w Polsce (738 mln euro), więcej niż drogi (617 mln euro). W szczególności EBI sfinansował modernizację 195 km linii kolejowych PLK między Poznaniem a Szczecinem (E59) w ramach modernizacji korytarza Bałtyk-Adriatyk.

EBI wspomógł też modernizację miejskich sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Lublinie i Opolu, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną, w ramach programu objętego gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Podpisano też umowę pożyczki w wysokości 64 mln euro na sfinansowanie budowy przez PGE trzech lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Bałtyku o łącznej mocy 97 MW.

"Łączny efekt linii kredytowych EBI (na około 1 mld EUR), gwarancji i inwestycji kapitałowych EFI (na około 1,1 mld euro) pozwolił udostępnić polskim MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji rekordową kwotę około 2 mld euro w postaci nowego finansowania" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją projekty z silnym komponentem innowacyjnym otrzymały 695 mln euro wsparcia, a około 480 mln euro zostało zainwestowane w naukę, wspierając badania na wczesnym etapie oraz projekty badawczo-rozwojowe krajowych ośrodków naukowo-badawczych w Krakowie i Warszawie, a także wspomagając programy edukacyjne i badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Firma chemiczna PCC Rokita uzyskała pożyczkę w wysokości 45 mln euro na program modernizacji, w tym nowe Centrum Innowacji. EBI udzielił również pożyczki w wysokości 30 mln euro spółce Mabion - jest to pierwszy przypadek finansowania przez EBI firmy biotechnologicznej w Polsce.

Natomiast szpitale uniwersyteckie w Gdańsku i Lublinie otrzymały łączną pożyczkę w wysokości 91 mln euro na modernizację i rozbudowę swoich obiektów.

W komunikacie dodano, że Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów UE także pod względem pożyczek otrzymywanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, finansowym filarem tzw. Planu Junckera. Plan ten, zainicjowany przez Komisję Europejską i EBI w 2015 r., umożliwia bankowi podjęcie większego ryzyka kredytowego w porównaniu do zwykłych operacji pożyczkowych EBI. To z kolei zachęca kapitał prywatny i publiczny do współfinansowania projektów inwestycyjnych.

"Do chwili obecnej w Polsce zatwierdzono 73 transakcji EFIS o wartości 3,9 mld euro. Projekty mają pobudzić inwestycje o łącznej wartości 21 mld euro" - dodano.

>>> Czytaj też: ZUS policzy umowy o dzieło. Trwa szlifowanie specustawy koronawirusowej