Polenergia zaprzestała produkcji pelletu z biomasy, dokona odpisu na 9,8 mln złWarszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe, polegającej na produkcji pelletu z biomasy i dokona odpisu w kwocie 9,8 mln zł, który obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017 r., podała spółka.

"Zarząd Polenergia S.A. informuje, że dnia 18 października 2017 roku spółka podjęła decyzję o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe Sp. z o.o., polegającej na produkcji pelletu z biomasy" – czytamy w komunikacie.

Decyzja skutkuje koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 9,8 mln zł, podano także.

Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polenergii za III kwartał 2017 r. w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, zastrzeżono.

"Podjęta decyzja związana jest z faktem, iż niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez Biomasa Południe próby zawarcia z odbiorcami nowych kontraktów na zakup pelletu, zapewniających rentowność prowadzonej działalności, a jednocześnie wygasł dotychczasowy kontrakt długoterminowy, gwarantujący zbyt pelletu. W ocenie spółki opisana sytuacja wynika z niskiego poziomu popytu i spadku cen na pellet agro, co związane jest głównie z brakiem rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii, regulujących spalanie i współspalanie biomasy" – czytamy dalej.

Polenergia podejmie kroki formalno-prawne związane z likwidacją lub sprzedażą spółki zależnej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)