"Na obligacje hybrydowe zapisy złożył Europejski Bank Inwestycyjny. Uzyskane środki pozwolą na sfinansowania nakładów inwestycyjnych w segmencie dystrybucji " - czytamy w komunikacie.

Na początku września Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową oraz subskrypcyjną stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro.

Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które EBI obejmuje w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji obligacji została ustalona na 12 września 2017 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)