"Realizacja projektu inwestycji energetyczno-ekologicznych, którego ostatnim etapem była zakończona wczoraj budowa turbozespołu parowego TG7, umożliwiła Spółce zwiększenie potencjału wytwórczego w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Natomiast zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90% emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej elektrociepłowni" - czytamy w komunikacie.

Elektrociepłownia w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce, a jednocześnie jest jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła i wynosi obecnie 415MWe, a łączna moc cieplna to 2149MWt, podano także.

"Spółka w zakresie inwestycji energetycznych, realizuje także budowę bloku gazowo-parowego na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z nowej jednostki o mocy elektrycznej ok 600MWe i cieplnej 520MWt, ruszy na przełomie 2017-2018r. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł" - przypomniano.

Realizacja programu rozpoczęła się w 2010 roku od budowy najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej o mocy 300MWt (K8) w celu zapewnienia asortymentu pary. Kolejne inwestycje to pięć głównych projektów w skład których weszły m.in. modernizacja pompowni paliw w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji katalitycznego odazotowania, na poszczególnych kotłach, dodano.

"W kolejnych latach w obszarze zakładowej EC planowane jest przeprowadzenie modernizacji obecnie eksploatowanych turbozespołów, modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz kontynuowanie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej" - podsumowano w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. 

>>> Czytaj też: Decyzja KE ws. koncesji KGHM w rejonie Pucka jest zgodna z prawem