Enea ma zgodę UOKiK na współkontrolę nad Polską Grupą GórnicząWarszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG), która będzie sprawowana wspólnie z Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, podała Enea.

"Wspólna kontrola będzie sprawowana na zasadach określonych w porozumieniu Inwestorów regulującym sposób uzgadniania wspólnego stanowiska wspólników kontrolujących w zakresie decyzji dotyczących PGG" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Enea przypomina, iż w ramach zadeklarowanego zaangażowania na poziomie 300 mln zł, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego spółka objęła nowe udziały w PGG o łącznej wysokości 210 mln zł, co odpowiada 5,81% udziału w kapitale zakładowym PGG, przy czym kolejne dokapitalizowanie, wynoszące 90 mln zł, zaplanowane jest na I kwartał 2018 r., podano także.

W marcu 2017 r. rada nadzorcza Enei wyraziła zgodę na przystąpienie spółki do PGG i objęcie nowych udziałów w PGG za 300 mln zł.

Pod koniec kwietnia 2016 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)