Energa rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 106,6 mln zł, powinna zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

"Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja 'Strategii Grupy Energa na lata 2016-2025', przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku, zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. Jednocześnie, w przyszłości zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją strategii" - czytamy w komunikacie.

Wiceprezes Jacek Kościelniak mówił w czwartek, że Energa prowadzi dialog z właścicielem w sprawie tegorocznej dywidendy. Podkreślił, że spółka musi wyważyć oczekiwania właściciela i realizowane poważne procesy inwestycyjne.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)