"Wartość złożonej przez spółkę oferty wynosi 65 360 tys. zł netto, co stanowi 80 393 tys. zł brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa zawarta na tej podstawie stanowić będzie umowę cząstkową w ramach zawartej umowy ramowej z kwietnia 2015 r., podano także.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)