PGE: Zaawansowanie prac w budowie nowych bloków Elektrowni Opole sięgnęło 96%Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96%, podała Polska Grupa Energetyczna. Podała też, że jej nakłady na inwestycje wyniosły 6,9 mld zł w 2018 r. PGE podtrzymała plan zakończenia inwestycji w blok 5. - 15 czerwca br., a w blok 6. - 30 września br.

"Nakłady na inwestycje w 2018 r. wyniosły 6,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96%. W styczniu 2019 r. blok nr 5 został zsynchronizowany z KSE, co oznacza wyprodukowanie pierwszej energii elektrycznej, a w lutym 2019 r. blok po raz pierwszy pracował z mocą 931 MW, czyli z mocą przewyższającą jego moc znamionową. W bloku nr 6 prowadzone są końcowe prace montażowe, rozpoczęto także prace uruchomieniowe urządzeń bloku oraz przegotowywanie układów elektrycznych do podania napięcia z KSE na transformatory wyprowadzania mocy z bloku. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6." - czytamy w komunikacie.

"Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Przeprowadzono pomyślnie próbę ciśnieniową kotła, co pozwoliło przejść z fazy prac montażowych w fazę rozruchu bloku. Prowadzony jest również rozruch instalacji w obszarze zadań towarzyszących. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 84%. Blok powinien zostać przekazany do eksploatacji w I półroczu 2020 r." - czytamy dalej.

PGE zwraca uwagę, że sfinalizowana została budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, która służy już lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestycja, która przetwarza 100 tys. ton odpadów rocznie, realizuje cel dywersyfikowania miksu paliwowego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i dostępności paliwa, wynikający ze Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.

"W 2018 r. grupa zakończyła proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych. Dzięki przeniesieniu aktywów z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do PGE Energia Ciepła, powstał jeden silny podmiot ciepłowniczy - największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej" - napisano także.

"PGE inwestuje także w bezpieczeństwo dostaw, realizując wiele projektów, głównie w obszarze sieci średniego i niskiego napięcia. W 2018 r. nakłady w tym segmencie zwiększyły się o 8%, do poziomu 1,85 mld zł. Grupa wyznaczyła sobie także plan zwiększenia udziału sieci kablowych z 20% obecnie do poziomu 30%. Oznacza to dodatkowe 1,9 mld zł budżetu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji" - napisano też w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)