"Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni naszą grupę kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych" - skomentował prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

JSW potrzebuje PBSz m.in. do pogłębiania już istniejących szybów oraz zintensyfikowania robót chodnikowych - zgodnie z planami spółki, w kolejnych latach kopalnie JSW muszą pogłębić osiem szybów, a trzy wydrążyć całkowicie od nowa.

Zatrudniające ponad tysiąc osób przedsiębiorstwo wesprze zakłady JSW także w drążeniu wyrobisk korytarzowych, uzupełniając pracę zewnętrznych firm usługowych. Rocznie w kopalniach JSW drążonych jest ok. 70 km nowych chodników.

JSW zapłaciła w poniedziałek za PBSz 199 mln zł, a pozostałe 5 mln zł ma zostać zapłacone w ciągu trzech miesięcy.

Całość środków uzyskanych ze sprzedaży spółki, Primtech (dawna grupa Kopex, przejęta przez Famur) przeznaczy na spłatę kolejnej transzy zadłużenia. "Transakcja pozwoli na znaczącą redukcję długu grupy Primetech (dawniej grupy Kopex) zgodnie z zapisami umowy restrukturyzacyjnej z 2016 roku" - podała firma w komunikacie.

Warunkowa umowa sprzedaży akcji PBSz na rzecz JSW została podpisana 21 grudnia ub. roku. Warunkiem jej finalizacji była m.in. zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi PBSz i kontrahentami tej firmy oraz pozytywne decyzje rady nadzorczej i walnego zgromadzenia JSW. Wszystkie te warunki zostały spełnione, co umożliwiło poniedziałkową finalizację transakcji.

"Sprzedaż PBSz to wynikowa konsekwentnej realizacji strategii grupy Famur, która zakłada wzmocnienie części maszynowej i dezinwestycje aktywów niestanowiących podstawowej działalności. Jednocześnie pozwala rzetelnie realizować zapisy umowy restrukturyzacyjnej dotyczące rozliczenia długu grupy Primetech - dawniej grupy Kopex" - skomentowała w poniedziałek prezes spółki Primetech Beata Zawiszowska.

Finalizacja transakcji ma pozwolić grupie Famur na - jak podano w komunikacie - "pełne skoncentrowanie się na podstawowej części biznesu, jaką jest produkcja kompleksowych rozwiązań dla górnictwa".