"Obecnie prowadzimy w sumie 99 projektów innowacyjnych i 44 projekty badawczo-rozwojowe. Łączne nakłady na te projekty powinny wynieść w 2019 roku blisko 400 mln zł" - powiedział Kroplewski na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że w 2018 roku było to ok. 375 mln zł.

Wiceprezes podkreślił, że w strategii na lata 2017-2022 spółka zakładała łączne wydatki na innowacje na poziomie 680 mln zł, czyli przeciętnie ok. 100 mln zł rocznie, ale dotyczy to jedynie wydatków samej spółki-matki.

"Jeżeli doliczymy do tego finansowanie zewnętrzne oraz projekty spółek z grupy kapitałowej, dochodzimy do kwot rzędu prawie 400 mln zł rocznie" - wyjaśnił.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.