Akcjonariusze CCC zdecydują 19 czerwca o wypłacie 2,3 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC mają podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 96 677 200 zł, która ma obejmować całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 2,3 zł.

Akcjonariusze mają także ustalić dzień dywidendy na 19 września 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy ma być 1 października 2018 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze CCC podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 101 434 760 zł, która obejmowała całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2016 w wysokości 58 483 445,46 zł, powiększonego o kwotę 42 951 314,54 zł przeniesioną z kapitału zapasowego.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)