Zysk operacyjny grupy Eurocash sięgnął 51,5 mln zł wobec 59,7 mln zł zysku w konsensusie PAP. Rok wcześniej spółka miała 58,2 mln zł zysku EBIT.

EBITDA grupy wyniosła 105,1 mln zł wobec 112,3 mln zł oczekiwanych przez rynek i wobec 101,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła w trzecim kwartale 1,68 proc., co oznacza spadek z 1,82 proc.

Znormalizowana EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 265 mln zł i była porównywalna rok do roku.

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w III kwartale 2018 r. wzrosła o 12,2 proc. rdr do 6,26 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 6,23 mld zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki Eurocashu w III kwartale 2018 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników (dane w mln zł):

3Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 6256,2 6233,9 0,4% 1,1% 8,3% 17031,2 8,8%
EBITDA 105,1 112,3 -6,4% 3,5% -10,2% 261,7 80,6%
EBIT 51,5 59,7 -13,7% -11,5% -24,3% 112,0 866%
zysk netto j.d. 36,4 37,0 -1,6% 2,0% -1,6% 57,4 --
marża EBITDA 1,7% 1,8% -0,12 0,04 -0,35 1,54% 0,61
marża EBIT 0,8% 1,0% -0,14 -0,12 -0,35 0,66% 0,58
marża netto 0,6% 0,6% -0,01 0,00 -0,06 0,34% 0,61

W trzech kwartałach 2018 r. narastająco skonsolidowana sprzedaż osiągnęła poziom 17 032 mln zł, w porównaniu do 15658 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku.

Wzrost sprzedaży związany był głównie ze zwiększoną sprzedażą segmentu hurtowego (+307 mln zł w 3 kwartale 2018 r/r oraz +778 mln zł w 3 kwartałach 2018 r. narastająco r/r) oraz konsolidacją przychodów ze sprzedaży przejętej sieci detalicznej Mila (+345 mln zł w 3 kwartale 2018 r/r oraz +466 mln zł w 3 kwartałach 2018 r. narastająco r/r).

Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry wyniosła w III kwartale 2018 r. +3,78 proc. oraz +2,76 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.

Liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry na koniec 3 kwartału 2018 r. wyniosła

180.

Detaliczna sprzedaż towarów realizowana przez segment detaliczny w 3 kwartale 2018 r.

wyniosła 1261 mln zł oraz 3032 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.

Wzrost sprzedaży wynikał głównie z konsolidacji przejętej w maju 2018 roku sieci Mila, (przychody ze sprzedaży 345,4 mln zł w 3 kwartale 2018 r. i 465,8 mln zł w 3 pierwszych kwartałach 2018 r. narastająco).

Sprzedaż hurtowa realizowana przez Eurocash do sklepów franczyzowych „Delikatesy

Centrum” w ujęciu LFL wyniosła -0,3 proc. w trzecim kwartale 2018 r oraz +2,7 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.

Sprzedaż detaliczna realizowana przez sklepy „Delikatesy Centrum” w ujęciu LFL wyniosła

-2,0 proc. w trzecim kwartale 2018 r oraz +0,5 proc. w pierwszych 3 kwartałach 2018 r.

Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w 3 kwartale 2018 r. wyniosła 167,9

mln zł w porównaniu do 147,9 mln zł w 3 kwartale 2017 r. W pierwszych trzech kwartałach

2018 r. sprzedaż wyniosła 506,1 mln zł w porównaniu do 395,2 mln zł w pierwszych trzech

kwartałach 2017 r.

Wzrost sprzedaży segmentu Projekty związany był głównie z rozwojem dystrybucji produktów

świeżych do sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum. Sprzedaż Projektu Świeże za 3

kwartały 2018 r. wyniosła 452,5 mln zł w porównaniu do 351,5 mln zł w porównywalnym

okresie 2017 roku.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 12,55 proc. w III kwartale i wzrosła o 1,28 p.p. rdr. Narastająco rentowność brutto na sprzedaży wzrosła o 0,58 p.p. rdr do 12,17 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Eurocash w podziale na segmenty:

03Q2018 (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Razem
Przychody ze sprzedaży 4 786,74 1261,07 167,87 0 6 215,68
EBIT 104,31 -13,57 -7,33 -31,9 51,5
Marża EBIT % 2,18% -1,08% -4,37% 0,00% 0,83%
EBITDA 130,98 9,29 -6,22 -28,93 105,13
Marża EBITDA % 2,74% 0,74% -3,70% 0,00% 1,69%
1-3 Q2018 (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Razem
Przychody ze sprzedaży 13 376,68 3 032,36 506,11 0 16 915,16
EBIT 211,86 5,9 -35,79 -69,93 112,03
Marża EBIT % 1,58% 0,19% -7,07% 0,00% 0,66%
EBITDA 291,19 62,84 -32,45 -59,82 261,77
Marża EBITDA % 2,18% 2,07% -6,41% 0,00% 1,55%

Po trzech kwartałach przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły minus 49,4 mln zł. Zadłużenie netto grupy na koniec września 2018 r. wynosiło 608,5 mln zł.(PAP Biznes)