Strata operacyjna wyniosła 1,01 mln zł wobec 2,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,92 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 27,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,16 mln zł wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.