"Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 proc.)" - napisano w komunikacie.

GUS przypomina, że wskaźnik ten służy do dokonywania obliczenia oprocentowania pozostałych do spłacenia części należności Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów z zakresu prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej, regulowanych w formie ratalnej, takich jak należności z tytułu ceny za zbywane akcje należące do Skarbu Państwa, ceny za zbywane przedsiębiorstwo, czy pozostałej części należności za przeniesienie własności przedsiębiorstwa oddanego uprzednio do odpłatnego korzystania w drodze umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a przejmującym. (PAP)