Grupa WP.pl zaktualizowała wartość zobowiązania wykupu Nocowanie.pl o 6,6 mln złWarszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Grupa WP.pl dokonała aktualizacji zdyskontowanej wartości zobowiązania z tytułu posiadanych opcji do wykupu w spółce zależnej Nocowanie.pl o kwotę 6,6 mln zł. Aktualizacja będzie miała istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy w IV kwartale 2017 roku, dodano.

Aktualizacji wartości zobowiązania dokonano w związku z podpisaniem nowej umowy wspólników, w której zostały określone zasady planowanej inwestycji spółki Nocowanie.pl polegającej na nabyciu przez spółkę Nocowanie.pl 100% udziałów w spółce Grupa eHoliday.

"Strony umowy wspólników ustaliły, iż inwestycja zostanie dokonana na podstawie umowy sprzedaży udziałów o treści ustalonej przez spółkę Nocowanie.pl ze sprzedającymi, tj. trzema osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi oraz spółką Nzolo Holdings Limited z siedzibą na Cyprze" - czytamy w komunikacie.

Łączna cena sprzedaży udziałów wyniesie 11,25 mln zł, przy czym częściowo spółka Nocowanie.pl sfinansuje inwestycję ze środków własnych, a częściowo na podstawie umów pożyczek ze środków udzielonych spółce Nocowanie.pl przez WP Media (w kwocie 6,488 mln zł.) oraz Kamila Rucińskiego (w kwocie 2,162 mln zł), podano także.

"Strony umowy wspólników postanowiły, że po realizacji inwestycji ulegną zmianie zasady rozliczeń związanych z wykupem" - czytamy dalej.

W związku ze zmianą zasad rozliczeń związanych z wykupem, zarząd podjął uchwałę warunkową wskazującą konieczność dokonania aktualizacji ujętej w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wyceny zobowiązania opcyjnego do wykupu, dodano.

"Zarząd emitenta informuje ponadto, że wynik EBITDA spółki będącej przedmiotem inwestycji za ostatnie 12 miesięcy (bez uwzględnienia synergii) wynosi 1 541 tys. zł" - podano także.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)