Agora zawarła porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie DrukWarszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Agora i Agora Poligrafia zawarły trójstronne porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz z radami pracowników spółki i Agory Poligrafii, podała Agora. Na zasadach określonych w porozumieniach spółka podjęła uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora. Zwolnienie obejmie do 153 pracowników.

"Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. i obejmie do 153 pracowników zatrudnionych głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.). Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 r. Drukarnia w Warszawie ma największe możliwości druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset, a tym samym najlepiej odpowiada na potrzeby własne spółki oraz jej klientów" - czytamy w komunikacie.

Na mocy zawartych porozumień zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa, podkreśliła Agora. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto otrzymanemu łącznie przez takiego pracownika w okresie wypowiedzenia, powiększonego o rekompensatę równą wartości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego pracownika, pod warunkiem faktycznego wykonywania pracy przez tego pracownika w okresie wypowiedzenia. Na tych samych warunkach spółka i Agora Poligrafia rozstaną się z pracownikami, którzy będą zatrudnieni w drukarniach w Tychach i w Pile po 30 czerwca 2019 r. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi, m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu, podano również.

Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartych Porozumień, Powiatowemu Urzędowi Pracy.

"Szacowana wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wynik Grupy Agora w I kwartale 2019 r., wyniesie około 5 mln zł. Spółka przekaże informacje na temat ostatecznych kwot wraz z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2019 r." - podsumowano.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)