Zysk netto Grupy Azoty spadł r: r do 225,73 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 225,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 272,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa Azoty osiągnęła w I kwartale 2017 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 447 652 tys. zł oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 250 061 tys. zł. Powyższe wyniki ekonomiczne były odpowiednio niższe o 69 010 tys. zł oraz o 56 930 tys. zł od wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,5%, jednak przy równoczesnym zwiększeniu się poziomu kosztów własnych sprzedaży (o 15,2%) wypracowany zysk brutto ze sprzedaży był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 54 294 tys. zł. Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 328 761 tys. zł i zmniejszył się o 65 719 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W I kwartale 2017 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (15 092) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 313 669 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 313,67 mln zł wobec 389,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 687,2 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 2 475,63 mln zł rok wcześniej.

"Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro obniżył się o 3,4% w relacji do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił w pozostałych segmentach: w segmencie Tworzywa o 47,7%, w segmencie Chemia o 20,9%, w segmencie Energetyka o 3,0% oraz w segmencie Pozostałe o 69,4%. Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do I kwartału 2016 roku, uległ zmianom - wzrósł w segmentach Tworzywa (o 4,1 pkt proc.), Chemia (o 2,5 pkt proc.), i Pozostałe (0,6 pkt proc.), zmniejszył się w segmentach Nawozy-Agro (o 7,0 pkt proc.) i Energetyka (o 0,1 pkt proc.)." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 39,81 mln zł wobec 22,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku wyniosły 218,78 mln zł (razem z wydatkami na komponenty, remonty znaczące i ulepszenia), podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)