"W 2017 roku Ciech planuje przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska ok. 150 mln zł. W latach 2014-2016 grupa wydała na ten cel ponad 200 mln zł. Działania te przełożą się na oszczędności z tytułu opłat środowiskowych od 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Oszczędności z tego tytułu mają sięgnąć kilku milionów złotych rocznie.

W zakładach sodowych Grupy Ciech w Inowrocławiu i Janikowie (tworzących spółkę Ciech Soda Polska) trwają prace nad budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od 2020 roku.

"Podstawą projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki Ciech Soda Polska. W sumie do 2018 roku spółka odda do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna) oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD (Wet Flue Gas Desulfurization). Oprócz tego w obu elektrociepłowniach zmodernizowane zostały elektrofiltry" - czytamy dalej.

Równocześnie Ciech prowadzi szereg działań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko wszystkich zakładów produkcyjnych Ggrupy. Poza działaniami dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery Grupa Ciech realizuje we wszystkich swoich zakładach program ESPRO (Energy Saving Program), zmierzający do ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także maksymalizacji efektywności produkcji.

"Grupa Ciech systematycznie doskonali efektywność wykorzystania surowców i energii, redukujemy emisję zanieczyszczeń, prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadową. Wszystkie te działania nie tylko czynią z Ciech firmę przyjazną środowisku, ale także w sposób wymierny wpływają na efektywność naszego biznesu" - powiedział członek zarządu Artur Król, cytowany w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)