"Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej na wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą, uchwala podział zysku spółki za 2016 r. w kwocie 64 753 253,38 zł w następujący sposób: przeznaczyć sumę 32 436 462,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,35 zł na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2016 rok (dzień dywidendy) na dzień 21 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok na dzień 19 grudnia 2017 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu spółki; przeznaczyć sumę 32 316 790,88 zł na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy, podano także.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)