Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o wypłacie 2,35 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o przeznaczeniu 32,44 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 roku, co oznacza wypłatę w wysokości 2,35 zł na akcję, podała spółka.

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku spółki za 2016 r. w kwocie 64 753 253,38 zł w następujący sposób:

1. Przeznaczyć sumę 32 436 462,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,35 zł na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2016 rok (dzień dywidendy) na dzień 21 września 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok na dzień 19 grudnia 2017 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu spółki.

2. Przeznaczyć sumę 32 316 790,88 zł na kapitał rezerwowy spółki;

3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Dywidenda obejmuje wszystkie akcje na jakie dzieli się kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji.

Dębica wskazała, że dzień dywidendy został zmieniony w stosunku do pierwotnego projektu uchwały w wyniku zgłoszenia poprawki przez akcjonariusza. W projektach uchwał na walne, opublikowanych w maju br. spółka proponowała dzień dywidendy na 21 sierpnia 2017 r. , a dzień wypłaty dywidendy na 19 grudnia 2017 r.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)