PKN Orlen wyemituje 6 X do 2 mln obligacji o wartości do 200 mln złWarszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - PKN Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł w dniu 6 października, w ramach programu publicznych emisji skierowanych do inwestora indywidualnego, podała spółka.

"Przewidywany dzień emisji: 6 października 2017 roku; Dzień ostatecznego wykupu: 19 września 2021 roku; Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2 000 000; Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200 000 000 zł; Oprocentowanie: zmienne; Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1%; Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów; rating programu emisji obligacji: A (pol)" - czytamy w komunikacie.

Program publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego jest objęty prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 półrocze 2017 roku, wynosi 18 533 mln zł.

Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Polski Koncern Naftowy Orlen w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)