KGHM nawiązał współpracę z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UEWarszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podpisał porozumienie o współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE), podała spółka.

"Porozumienie zakłada działanie na rzecz zwiększenia aktywności i udziału firm grupy kapitałowej KGHM w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020, promowanie programu i potencjału spółki oraz szerokie informowanie o rezultatach zrealizowanych projektów, a także wsparcie na etapie aplikowania wniosków, poszukiwania partnerów konsorcyjnych i realizacji projektów" - czytamy w komunikacie.

"Program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program naukowo-badawczy. KGHM realizuje w jego ramach trzy projekty i chcemy rozszerzyć nasz udział, ale też wspomóc promocję programu na Dolnym Śląsku. To program w 100% realizowany ze środków unijnych, daje dostęp do najnowszej światowej myśli technologicznej, umożliwia budowanie sieci kontaktów zagranicznych i poszerza własne kompetencje. Dla nas ma kapitalne znaczenie, bo nowe technologie są niezbędne dla naszego rozwoju" - powiedział prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

KGHM uczestniczy obecnie w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet. Projekty te są finansowane w 100% ze środków Komisji Europejskiej. Są to projekty związane z efektywną gospodarką surowcową.

Projekt BIOMore dotyczy wydobycia metali ze złóż głębokich bez konieczności transferu rudy na powierzchnię, poprzez wykorzystanie biotechnologii. Instalacja jest obecnie testowana w Zakładzie Górniczym Rudna. Głównym założeniem projektu DISIRE jest opracowanie nowej metody oceny i sterowanie procesem produkcyjnym w oparciu o właściwości surowców i wymagane parametry produktów. Projektem zainteresowana jest branża przemysłu metali. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesów przemysłowych. Z kolei głównym zadaniem IntMet jest zastosowanie na terenie kopalni procesów hydrometalurgicznych do przerobu koncentratów znacznie zwiększających efektywność i podnoszących uzysk surowców (miedź, cynk, ołów) o ponad 60% w stosunku do stosowanej obecnie flotacji selektywnej. Celem tego działania jest maksymalizacja efektywności odzysku metali oraz minimalizacja zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko.

"Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet ok. 30 mld euro w ostatnich 3 latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i KGHM. Należy skorzystać z doświadczenia Grupy - czołowego gracza - dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedział dyrektor KPK PB UE Zygmunt Krasiński.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet Horyzontu 2020, blisko 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

W województwie dolnośląskim w programie uczestniczy 50 podmiotów, które uzyskało finansowe wsparcie na kwotę ponad 14 mln euro.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

(ISBnews)