"Niższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wynika głównie z niższych wyników na podstawowej działalności oraz niższego wyniku na działalności finansowej" - czytamy w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 122,87 mln zł wobec 153,8 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 836,29 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 853,94 mln zł rok wcześniej.
"Pozytywnie na osiągnięte przychody ze sprzedaży wpłynęły: wzrost wolumenu  sprzedaży sody, wyższa sprzedaż soli suchej, wzrost wolumenu sprzedaży krzemianów sodu w efekcie rozbudowy zdolności produkcyjnych zrealizowanych w Ciech Vitrosilicon, wyższa sprzedaż pianek PUR,wyższe ceny sprzedaży produktów bazujących na surowcach ropopochodnych sprzedawanych w segmencie organicznym (żywice oraz pianki PUR). Negatywnie na osiągnięte przychody ze sprzedaży wpłynęły: nieznaczny spadek cen sprzedaży sody, niższa ilość sprzedaży sody z zakładów w Niemczech w efekcie ograniczeń produkcyjnych, spadek cen soli suchej w efekcie dużej podaży i intensywnych działań konkurentów" - czytamy dalej. 
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 255,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 419,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 617,65 mln zł w porównaniu z 2 547,53 mln zł rok wcześniej.
"Stopa marży EBIT za trzy kwartały 2017 roku wyniosła 14,6% (przed rokiem 19,6%), a stopa marży EBITDA 21,5% (przed rokiem 26%). Stopa marży EBIT bez zdarzeń jednorazowych za trzy kwartały 2017 roku wyniosła 14,3% (przed rokiem 19%),a stopa marży EBITDA bez zdarzeń jednorazowych 21,3% (przed rokiem 25,4%)" - wymieniono także.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 175,58 mln zł wobec 315,27 mln zł zysku rok wcześniej.


Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)