Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 49,4 mln zł wobec 19,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 524 mln zł w III kw.  2017 r. wobec 451,3  mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 113,2 mln zł zysku netto  w porównaniu z 80,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 518,7 mln zł w porównaniu z 1 356,6 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2017 r. stanowiła 90,3% sprzedaży ogółem, wobec 90,4% w analogicznym okresie 2016 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 146,5 mln zł, co oznacza, że wzrosła o 12,3%  w ujęciu rok do roku. Jej udział w przychodach ogółem wyniósł 9,6%" - czytamy w komunikacie. 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 40 mln zł, czyli były o 34,6% niższe r.r . Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, niższych kosztów bonusów oraz oszczędności kosztów reklamowych, podano także
Spółka podała, że przeciętne jednostkowe koszty produkcji były wyższe w trzech kwartałach 2017 r. o 10,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przede wszystkim z powodu wyższych cen surowców.

"Potencjał rynkowy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w trzecim kwartale br., według badania Europool, w segmencie opon do samochodów osobowych zanotował tendencję wzrostową, odpowiednio o 2,5% i 2,2%, natomiast w segmencie opon do samochodów ciężarowych był w całej Europie niższy. W okresie trzech kwartałów tego roku rosła także sprzedaż opon do samochodów osobowych w Polsce (o 5,4%) i Europie Środkowo-Wschodniej (o 5,6%), a w Europie Zachodniej wzrosła sprzedaż opon do samochodów ciężarowych (o 2,3%). Od początku 2017 roku skutecznie - o 12,3% - zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych" - powiedział prezes FO Dębica Leszek Szafran, cytowany w komunikacie. 

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)