PKN Orlen: Zapisy na obligacje serii D o wartości 2 mld zł od 21 V do 4 VIWarszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zapisy na obligacji serii D PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 21 maja do 4 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 2 mld zł, podała spółka.

"Termin przydziału obligacji: 6 czerwca 2018 roku. Przewidywany dzień emisji: 19 czerwca 2018 roku. Dzień ostatecznego wykupu: 19 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1,2%. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, podano także.

"Wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł. Cena emisyjna: uzależniona od dnia składania zapisów; mieści się w przedziale od 100,00 zł do 100,11 zł" - czytamy dalej.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za I kw. 2018 roku, wynosi 22 538 mln zł, podano także.

Wczoraj PKN Orlen podał, że zarząd zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i miały zostać opublikowane 16 maja br.

Programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen, skierowanych do inwestorów indywidualnych został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)