Zapisy na oferowanych 2 000 000 obligacji prowadzono od 21 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 6 czerwca 2018 roku, podano w komunikacie.

"W okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2 066 180 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 obligacji 795 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółka dokonała redukcji zapisów złożonych w dniu 4 czerwca 2018 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 28,08%" - czytamy w komunikacie.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 zł do 100,11 zł w zależności od dnia złożenia zapisu, podano także.

Jak informowano wcześniej, dzień ostatecznego wykupu to 19 czerwca 2022 roku. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1,2%. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów.

Program publicznych emisji obligacji PKN Orlen, skierowanych do inwestorów indywidualnych został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)