Walne zgromadzenie Newagu ogłosiło przerwę do 13 czerwcaWarszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu powzięło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 13 czerwca 2018 r. do godziny 11:00, podała spółka.

"Obrady zostaną wznowione po przerwie w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Alejach Jerozolimskich 45" - czytamy w komunikacie.

Do momentu ogłoszenia przerwy akcjonariusze podjęli uchwały o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia i przyjęciu porządku obrad, który zakłada m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017.

Projekty przewidują, że zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017, wynoszący 14 787 463,54 zł, w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)