Akcjonariusze Famuru zdecydują 29 VI o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę zysku netto za 2017 r., w wysokości 41,13 mln zł, oraz zysków z lat ubiegłych w wysokości 211,77 mln zł (tj. łącznie: 252,9 mln zł), co da wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie. Wniosek w sprawie wypłaty dywidendy w tej wysokości zgłosił większościowy akcjonariusz Famuru - TDJ.

Proponowany dzień dywidendy to 9 lipca, a termin jej wypłaty - 17 lipca br., podano także.

"TDJ złożył wniosek o wypłatę dywidendy przez Famur w wysokości 0,44 zł na każdą akcję tej spółki. W ocenie akcjonariusza. planowana wypłata dywidendy uwzględnia stabilną sytuację finansową Famur oraz osiągane wyniki i nie wpłynie na ograniczenie możliwości realizacji planów rozwojowych tej spółki" - czytamy w komunikacie TDJ.

"W nawiązaniu do otrzymanego projektu uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych, przewidującego przeznaczenie zysku spółki osiągniętego w 2017 r., powiększonego o zyski spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy, uwzględniając obecny stan środków pieniężnych spółki i jej sytuację finansową, zarząd wskazuje, że spółka posiada zdolność do wypłaty dywidendy we wnioskowanej przez akcjonariusza kwocie. W opinii zarządu spółki, wypłata dywidendy we wnioskowanej kwocie nie wpłynie na realizowane przez spółkę plany rozwojowe i inwestycyjne" - napisał Famur w odrębnym komunikacie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)