Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w czerwcu wyniósł minus 3,1 wobec minus 3,9 w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Poniżej wskaźniki ESI z ostatnich 12 miesięcy.

2017 2018
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
ESI 102,9 102,7 104,8 104,8 105,5 106,7 111,7 112 110 109,3 109,9 109,9
Przemysł -8,2 -8 -7 -6,6 -6,3 -5,6 -2,1 -2,8 -3,7 -5 -3,9 -3,1
Usługi 1,9 0,5 2 2,5 2,6 3 8,4 8,9 7,6 7,4 6,8 6,5
Konsumenci -5,6 -4,9 -2,9 -4,8 -2,8 -1,1 0,6 1,3 -0,2 1,7 2 1,5
Handel detaliczny 5 4,9 6 6,6 6,5 9,9 9,2 9,8 7,5 5,4 5 5,7
Budownictwo -17,8 -15,9 -14,8 -13,2 -11,9 -8,7 -7 -6 -6,9 -7,3 -7,1 -7,3

(PAP Biznes)