Newag miało 15,9 mln zł zysku netto, 24,47 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Newag odnotował 15,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,47 mln zł wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 255,68 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 117,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,17 mln zł w porównaniu z 282,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,3 mln zł wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej.

"Główny wpływ na wyniki grupy miały: marża brutto ze sprzedaży na poziomie 56,3 mln zł (+49% w porównaniu do 1 półrocza 2017); w ujęciu procentowym nastąpiła poprawa marży o 1,6% punktów procentowych - 15% w porównaniu z 13,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego; jest to efekt wzrostu wielkości popytu i wzrostu cen sprzedaży; dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +4,5 mln zł (głównie w efekcie sprzedaży z zyskiem środków trwałych); ujemny wynik na działalności finansowej -5,5 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)