Strata netto Ursusa wyniosła 19,36 mln zł, EBIT -22,08 mln zł w 2017 r.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Ursus odnotował 19,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 22,08 mln zł wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,57 mln zł w 2017 r. wobec 344,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 4,27 mln zł wobec 9,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W osobnym komunikacie spółka podała, że przekazała kompletny raport roczny za 2017 r. wraz z pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2017. W związku z tym Ursus zwrócił się o wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

(ISBnews)