Netia ma umowę finansowania z EBI na kwotę do 50 mln euroWarszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Netia zawarła umowę finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), poinformowała spółka. Umowa finansowania została zawarta w celu pokrycia części kosztów projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA, umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Kwota finansowania nie przekroczy 50 mln euro.

"Warunki brzegowe umowy finansowania spółka przekazuje poniżej:

a) Kwota finansowania udzielonego na podstawie umowy finansowania nie przekroczy kwoty 50 000 000 euro;

b) Spłata pierwszej raty zadłużenia spółki nastąpi nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wypłaty kwoty finansowania udzielonego na podstawie umowy finansowania, zaś spłata ostatniej raty nastąpi nie później niż do końca ósmego roku od daty wypłaty kwoty finansowania udzielonego na podstawie umowy finansowania" - czytamy w komunikacie

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)