Zysk operacyjny wyniósł 128 mln zł wobec 137 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 776 mln zł wobec 831 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 814 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 2 851 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 138 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 152 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 471 mln zł w porównaniu z 8 557 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny w okresie I-III kw. br. wyniósł 387 mln zł wobec 441 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 336 mln zł wobec 2 523 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 139 mln zł wobec 243 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych w trzecim kwartale. Z wyłączeniem niekorzystnego wpływu regulacji w wysokości ponad 70 mln zł w związku z wprowadzeniem roamingu po cenach krajowych, zmiana EBITDA w ujęciu rocznym byłaby pozytywna. Ten wynik był możliwy dzięki właściwej realizacji naszej strategii budowania wartości, która pozwala nam osiągać cele komercyjne po znacznie niższych kosztach. Szczególnie cieszy nas odbicie w segmencie internetu stacjonarnego, do czego przyczynia się popularność ofert konwergentnych, usług światłowodowych oraz mobilnego internetu do użytku stacjonarnego" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)