"Nasz udział w polskim rynku smartfonów wyniósł 29,5% w ujęciu ilościowym i 27% wartościowo za cały rok. Dynamika wzrostu udziału w rynku smartfonów wyniosła w efekcie odpowiednio 35% i 39% r/r" - poinformował Zhang podczas spotkania z dziennikarzami.

W segmencie aparatów „600 euro plus" ilościowy udział koncernu wzrósł w ubr. do 14,8% z 3,7% rok wcześniej, a wartościowo do 16,5% z 4,2% rok wcześniej. Zhang podkreślił, że dzięki nowym modelom, szczególnie serii P i Mate, dynamiki wzrostu w tym segmencie wyniosły odpowiednio 300% i 293%.

Z kolei w segmencie "300-400 euro" ilościowy udział koncernu wzrósł w ubr. do 41,6% z 30,9% rok wcześniej, a wartościowo do 41,5% z 30,3% rok wcześniej. Dynamiki w tym obszarze wyniosły odpowiednio 35% i 37%.

"W tym roku zamierzamy dalej rosnąć" - zapowiedział dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska.

Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.