Jak podało UKE, proponowana cena wywoławcza każdego z bloków nie uległa zmianie i wynosi 450 mln zł.

Według założeń, zwycięzcy aukcji typu SMRA (równoczesna, rosnąca, wielorundowa) zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę: co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze jednego miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji.

Ponadto do 31 grudnia 2023 r. będą musieli zbudować co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich, a do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

Zdaniem Urzędu, zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, tj. gminach powyżej 80 tys. mieszkańców.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji są poniesione inwestycje o wartości minimum miliard złotych oraz dysponowanie ogólnopolskimi rezerwacjami częstotliwości.

Pierwsza runda konsultacji trwała od 9 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

Według zapowiedzi, rozdysponowanie częstotliwości w tym paśmie powinno zakończyć się do lata 2020 r. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś